Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Usnesení č.07/03/2014:   

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr jednorázově pronajímat nebytový prostor ( sál ) v budově čp. 96  na st. p. č. 77 v kú Libočany.  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce toto usnesení kromě úřední desky, zveřejnit natrvalo na webových stránkách obce.

 

Usnesení č.08/03/2014:   

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné za nebytový prostor ( sál ) v budově čp. 96  na st.p. č.  77 v k.ú. Libočany, a to ve výši  3000,-Kč (akce max. 12 hod.). Náklady spojené s nájmem sálu budou placeny dle skutečné spotřeby energií ( vodné a stočné, plyn, elektřina). Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce toto usnesení kromě úřední desky, zveřejnit natrvalo na webových stránkách obce. Na webových stránkách obce budou zveřejněny i zásady. Při pronájmu bude postupováno podle zásad  pro pronajímání nebytového prostoru v budově čp. 96, které  zastupitelstvo tímto schvaluje.

 


www.mikroregion-zatecko.cz