Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádost o pronájem sálu Kulturního domu

Žádost o pronájem sálu Obecní úřadu

 

Zásady pronájmu sálu v budově Obecního úřadu č.p.103 platné od 16.4.2020:

Usnesení č.10/04/2020: Zastupitelstvo obce Libočany schvaluje cenu za pronájem víceúčelového sálu v budově čp. 103, Obecní úřad Libočany, a to ve výši 300,-Kč na dobu užívání do 2 hodin a ve výši 1.000,-Kč za pronájem na dobu užívání delší jak 2 hodiny. Pronájem bude na základě písemné žádosti umožněn pouze osobě, která je trvale hlášena v obci Libočany a není jejím dlužníkem. Pronájem na dobu užívání delší jak 2 hodiny je stanoven každé osobě za výše uvedených podmínek jedenkrát ročně. Přenechání užívání sálu jiné osobě je zakázáno. Účinnost tohoto usnesení nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

 


www.mikroregion-zatecko.cz