Libočany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Řád veřejného pohřebiště obce Libočany (2020)

řád

ZDE KE STAŽENÍ: Řád veřejného pohřebiště obce Libočany (2020)

Usnesení č.11/04/2020: Zastupitelstvo obce Libočany schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Libočany na p.p.č. 18/3 v k.ú. Libočany.  Řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti 15. dnem po zveřejnění na úřední desce. Řád veřejného pohřebiště bude po celou dobu platnosti vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém a na úřední desce obce Libočany. Dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu veřejného pohřebiště se zrušuje řád pohřebiště ze dne 10.06.2011. 

Datum sejmutí: 7. 5. 2020 Zodpovídá: Ivan Teuber