Libočany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Oslovovací dopis
Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky - příloha č. 1
Obchodní podmínky - příloha č. 2
Slepý výkaz výměr - příloha č. 3
Projektovou dokumentaci - příloha č. 4
Čestné prohlášení - vzor
Vyvěšeno: 5. 8. 2022 Datum sejmutí: 21. 8. 2022
Přílohy:
Dopis k oslovení
Elektronicky podepsaná zadávací dokumentace
Krycí list nabídky (příloha č. 1);
Obchodní podmínky (příloha č. 2);
Slepý výkaz výměr (příloha č. 3)
Pro případné využití vzor čestného prohlášení
Vyvěšeno: 27. 7. 2022 Datum sejmutí: 16. 8. 2022
Název: Oprava ulice 23c v Libočanech
Druh: Stavební práce
Datum vyhlášení 02.05.2022
Vyvěšeno: 2. 5. 2022 Datum sejmutí: 16. 5. 2022
Název veřejné zakázky: „Oprava komunikace 3C Libočany“
Evidenční číslo VZ: 012-2021
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ).
Postup dle směrnice číslo 2 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Libočany – ze dne 25.6.2018 schválené usnesením zastupitelstva obce číslo 26/06/2018.
Vyvěšeno: 24. 9. 2021 Datum sejmutí: 10. 10. 2021
Předmět zadávané zakázky:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební opravy bytového domu v obci Libočany čp. 75, který bude čítat 8 bytových jednotek 2+KK a 2 bytové jednotky 1+2 a bude sloužit k nájemnímu bydlení.
Vyvěšeno: 19. 5. 2021 Datum sejmutí: 4. 6. 2021
Oznámení
Vyvěšeno: 17. 5. 2021 Datum sejmutí: 15. 6. 2021
ZRUŠENO - Předmět zadávané zakázky:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební opravy bytového domu v obci Libočany čp. 75, který bude čítat 8 bytových jednotek 2+KK a 2 bytové jednotky 1+2 a bude sloužit k nájemnímu bydlení.
Vyvěšeno: 12. 5. 2021 Datum sejmutí: 15. 6. 2021
Vyvěšeno: 24. 4. 2018 Datum sejmutí: 10. 5. 2018
Vyvěšeno: 8. 11. 2016 Datum sejmutí: 24. 11. 2016