Libočany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Výběrové řízení - Zakázka malého rozsahu "Oprava komunikace 3C Libočany"

Název veřejné zakázky: „Oprava komunikace 3C Libočany“
Evidenční číslo VZ: 012-2021
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ).
Postup dle směrnice číslo 2 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Libočany – ze dne 25.6.2018 schválené usnesením zastupitelstva obce číslo 26/06/2018.

Zadavatel: Obec Libočany
IČ: 477 86 663
Adresa zadavatele: Obecní úřad Libočany, č.p. 103, 439 75 Libočany.
Zastoupen: Ivanem Teuberem – starostou obce Libočany
Název veřejné zakázky: „Oprava komunikace 3C Libočany“
Evidenční číslo VZ: 012-2021
Druh veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ).
Postup dle směrnice číslo 2 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Libočany – ze dne 25.6.2018 schválené usnesením zastupitelstva obce číslo 26/06/2018.

Za zadavatele osoba pověřená administrací zadávacího řízení
Název: Spolek Europrojekty, Ing. Marie Harantová
Sídlo: Čsl. armády 1287/27, 434 01 Most
Zastupující: Ing. Marie Harantová
- osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
IČ/ DIČ: 227 22 441/není plátcem DPH
Telefon/mob: (+420) 607 949 872
E-mail: Europrojekty@europrojekty.cz

ZDE KE STAŽENÍ: Výzva k podání nabídek 012-2021 (1.08 MB)

ZDE KE STAŽENÍ: Zadávací dokumentace 012 - 2021 (1.17 MB)

Datum sejmutí: 10. 10. 2021 Zodpovídá: Ivan Teuber